כשבאים לצלם מטבח כדאי להיות מצויידים בציוד הנכון , בידע ובנסיון, סרטון זה מסביר בפחות מדקה כיצד מתבצע התהליך